Wymiana o zrwot

Od razu po otrzymaniu balonów Oliwiabalony przestaje ponosić odpowiedzialność za balony.

W sytuacji gdy jakikolwiek balon został uszkodzony nie po Państwa winie, sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
W razie rezygnacji z zamówienia w okresie dłuższym niż 24 godziny przed otrzymaniem danego zamówienia Państwo dostają całkowity zwrot kosztów zamówienia.

W razie rezygnacji z zamówienia w okresie krótszym od tego co wskazany powyżej, zwrot wynosi 50% od całkowitej kwoty zamówienia.